1 maart 2023
Geplaatst door TeamNieuweHavenDelft

In oktober 2022 hebben we je geïnformeerd dat het bestemmingsplan Schieoevers Noord door de Delftse gemeenteraad is vastgesteld. Op 2 januari jl. is de beroep- en bezwaartermijn gesloten. Er zijn diverse beroepen en bezwaren ingediend op het bestemmingsplan. De beroepen worden naar verwachting binnen een half jaar behandeld door de Raad van State. Als de Raad van State het beroep en bezwaar van diverse partijen verwerpt (het gunstigste geval) zal de omgevingsvergunning in de 2e helft van 2023 kunnen worden afgegeven. Met de overige verkoopvoorbereidingen is de verwachting dat niet eerder dan medio 2024 de eerste woningen in verkoop worden gebracht.

En nu?
Door de opgelopen vertraging ontvang je de komende tijd minder updates van ons dan dat je van ons gewend bent. Achter de schermen werken we verder aan de plannen voor deze prachtige nieuwe wijk voor Delft, die voor een mooi aantal woningen zal zorgen. Zodra er duidelijkheid is over de uitspraak van de Raad van State informeren we je graag met een update, wellicht kunnen we dan ook meer duidelijkheid geven over het proces en de planning.