Op deze pagina vindt u documenten die een relatie hebben met, of onderdeel zijn van het plan Nieuwe Haven Delft.

Nieuwe Haven Delft maakt onderdeel uit van de grotere ontwikkeling Schieoevers Noord. Meer informatie over het participatietraject dat hier aan vooraf is gegaan vind je hier. Actuele informatie over het totale project vind je hier.

Informatiekrant
Ontwikkelplan Schieoevers Noord
Participatieverslag