Schieoevers Noord

Zoals op veel plekken in Nederland heeft ook de gemeente Delft een ambitie om woningen te bouwen. Tot 2040 is het de wens om circa 15.000 nieuwe woningen aan de bestaande situatie toe te voegen. Gecombineerd met 10.000 arbeidsplaatsen. Schieoevers Noord zorgt voor een deel van deze aantallen. 

Voor de ontwikkeling Schieoevers Noord heeft de gemeente vijf uitgangspunten opgesteld:

  1. Een levendig gemengd stedelijk gebied;
  2. Sociaal en cultureel divers;
  3. Innovatieve maakindustrie;
  4. Goede verbindingen en nieuwe mobiliteit;
  5. Een gezonde en duurzame omgeving.

De komende jaren wordt een groot deel van het huidige bedrijventerrein veranderd in een gemengd stedelijk gebied waar gewoond, gewerkt en gerecreëerd wordt. Gezamenlijk zorgen de deelgebieden Kabeldistrict en Nieuwe Haven voor 3.500 woningen en 1.250 arbeidsplaatsen. 

Delft bereid zich voor op de toekomst en doet dat graag samen met haar inwoners en ondernemers. De stad is volop in ontwikkeling, maar de ruimte is schaars. Om nieuwe woningen en arbeidsplaatsen te creëren en om dé high-tech capital te worden moet er verdicht worden. Schieoevers Noord draagt daar aan bij.

Tussen december 2021 en februari 2021 heeft een uitgebreid participatietraject over Schieoevers Noord plaatsgevonden. Tijdens dit traject, georganiseerd door de gemeente, AM en Kondor Wessels/Amvest, hebben Delftenaren, omwonenden, bestaande en toekomstige ondernemers, verenigingen en scholen meegedacht over de toekomst van Schieoevers Noord. Zij konden meedenken over de plannen voor het Kabeldistrict en de Nieuwe Haven. Maar ook over het Ruimtelijk kwaliteitskader voor de hele herontwikkeling van Schieoevers Noord. In dit ruimtelijk kwaliteitskader zijnde ruimtelijke kaders voor de ontwikkeling van het gebied vastgelegd. Deze vormen de basis voor het bestemmingsplan dat opgesteld is. Uitgangspunt is het creëren van een prettige leefklimaat en openbare ruimte. 

Meer informatie over Schieoevers vind je op www.delft.nl/schieoevers.