20 oktober 2021
Geplaatst door TeamNieuweHavenDelft

Wonen in Nieuwe Haven betekent wonen in een klimaatadaptieve wijk, die klaar is voor de toekomst. Al vanaf het prille begin is klimaatbestendigheid meegenomen in de plannen voor het gebied, door ontwikkelaar, architecten en stedenbouwers, samen met de provincie en de gemeente. Een mooie term, maar wat betekent dat precies?

Een klimaatadaptieve wijk wil zeggen dat de wijk om kan gaan met de gevolgen van klimaatverandering zoals hevige regenval, hitte, droogte. En daarbij ook een habitat verzorgt voor dieren en planten. Want ook de biodiversiteit neemt af doordat het klimaat verandert. In Nieuwe Haven wordt hierop geanticipeerd.

Veel groen

Allereerst wordt er veel groen toegevoegd in de openbare ruimte in de wijk. Er komt een park, een ligweide aan de Schie, een groene boulevard langs de haven en ook op daken en het parkeerdek wordt het flora wat de klok slaat. Dat is niet alleen aangenaam om in te wonen, al dat groen bij elkaar zorgt voor verkoeling in de steeds warmere zomers. Het biedt schaduw en vermindert hittestress. Maar er is nog een belangrijke functie: het opvangen en vasthouden van water in periodes van droogte, op de daken en in de groene gebieden. Bomen en planten houden het water vast. In de tuinen van de grondgebonden woningen komen regentonnen, zodat water kan worden opgevangen en hergebruikt. Het park vormt ook een wadi - een waterberging - die juist overvloedig hemelwater kan verwerken. Daarmee is Nieuwe Haven ook bestand tegen de hoosbuien van de toekomst.

Prettige habitat

Een mooi effect van zo’n groene wijk is dat ook de biodiversiteit zal toenemen. Dat klinkt tegenstrijdig, want wie het gebied kent weet dat het terrein nog braak ligt en er nu alle ruimte is voor alles wat krioelt en bloeit. In de opzet van Nieuwe Haven wordt rekening wordt gehouden met de behoeftes van verschillende diersoorten: zowel die op de grond, als in de lucht, in het water en ook in de gebouwen. Dat houdt in dat er een grote diversiteit aan beplanting zal worden aangebracht, die aantrekkelijk is voor meerdere soorten. Hetzelfde geldt voor de keuze in bomen. De oevers en kades worden zo groen mogelijk, het gebruik van steen wordt beperkt. Een prettige habitat voor de watervogels. In en aan de gebouwen zullen nestkasten worden geplaatst. Nieuwe Haven wordt daardoor niet alleen een diverse wijk voor mensen, maar ook voor dieren!