10 november 2021
Geplaatst door TeamNieuweHavenDelft

Nieuwe Haven wordt het toonbeeld van duurzaamheid. Voetgangers en fietsers krijgen ruim baan, er komt veel groen, veel water en er is alle ruimte om te bewegen of te relaxen. Een nieuwe stadswijk waar je kunt wonen, werken en leven en toch de vogels kunt horen fluiten!

In zo’n wijk wil je geen straatbeeld vol geparkeerde auto’s. Er wordt - beperkt - plek gecreëerd voor eigen auto’s, zoals in de parkeergarage. Het OV, zoals het treinstation van de TU Delft, is vlakbij. Werk of studeer je in Delft, dan ga je op de fiets. Mocht je toch eigen vervoer of een (extra) auto nodig hebben, dan wordt hierin voorzien. Op de kop van het park komt een mobiliteitshub. Dit is een plek waar deelvervoer wordt aangeboden, helemaal naar de behoeften van de toekomstige bewoners. Want Nieuwe Haven gaat de thuishaven worden voor een mix aan bewoners.

“Nieuwe Haven wordt heel gemengd, van studenten en gezinnen tot alleenstaanden en stellen. En daaruit volgen ook verschillende behoeftes,” vertelt Maarten Markus van ontwikkelaar AM. Dat betekent dat er een gemengd, breed aanbod aan deelvervoer moet komen. “Het wordt een multi-inzetbare mobiliteitshub. We kijken niet alleen naar deelauto’s maar ook naar andere vormen van vervoer zoals elektrische bakfietsen, bijvoorbeeld voor de boodschappen. Ook e-bikes komen er te staan. Wat de deelauto’s betreft willen we ook een gemengd aanbod. Een busje om te verhuizen, maar ook een stadsautootje en alles daartussenin. Er kan een Tesla komen te staan maar ook een betaalbare elektrische Skoda.”

Om de precieze behoeften van de toekomstige bewoners al van te voren in kaart te brengen is een mobiliteitsenquête ingezet, waarin gekeken is naar zaken als diversiteit en betaalbaarheid. Hieronder vind je een visuele weergave van de resultaten. Ook daarna zal monitoring blijven plaatsvinden, aldus Markus, zodat het aanbod eventueel kan worden bijgesteld of aangevuld. Een deelsloep waarmee je zo de Nieuwe Haven uit vaart? Ook dat ligt binnen de mogelijkheden!