22 februari 2022
Geplaatst door TeamNieuweHavenDelft

In dit nieuwsbericht lees je de laatste ontwikkelingen van Nieuwe Haven Delft. De afgelopen jaren hebben we hard gewerkt aan het plan voor dit nieuwe stukje Delft. Dit deden we samen met omwonenden én met de gemeente Delft. De uitgangspunten hiervoor liggen vast in het Ontwikkelplan Schieoevers Noord. Begin 2021 heeft er uitgebreide participatie plaatsgevonden met betrekking tot de conceptplannen van Nieuwe Haven en Kabeldistrict, en het Ruimtelijk kwaliteitskader.

Zowel het Ontwikkelplan Schieoevers Noord als het Ruimtelijk kwaliteitskader Schieoevers Noord zijn vastgesteld door de gemeenteraad. Uitgebreid verslag van het participatietraject is hier terug te vinden. Beide documenten vormen de basis van het nieuwe bestemmingsplan dat binnenkort in de gemeenteraad wordt besproken. De bestemmingsplanprocedure is een belangrijk onderdeel om straks nieuwsbouw mogelijk te maken op deze locatie. Een belangrijk moment, waarover we direct omwonenden informeren en uiteraard ook jou als geïnteresseerde bezoeker van de website.  

Bestemmingsplan
In het bestemmingsplan worden de randvoorwaarden en uitgangspunten van het plan gepresenteerd. Een plan voor een nieuwe wijk begint altijd met een stedenbouwkundig ontwerp.

Het plan voor Nieuwe Haven is opgebouwd uit drie stedenbouwkundige uitgangspunten. Een groene en uitnodigende openbare ruimte is belangrijk voor elke wijk, maar helemaal voor Nieuwe Haven. Met de speelsheid in hoogtes en variaties in de bouwblokken is voldoende groen van grote waarde. Passend op deze plek, met o.a. oog op de omgeving, is ook de dynamiek. Geen rechttoe-rechtaan blokken maar juist een afwisselend straat- en hoogtebeeld. Daarnaast is er aandacht voor de voetganger (en fietser) en een stuk minder voor de auto. Dat zie je terug in de inrichting van het pad langs de kade, tussen de blokken door en bij de ligweide. In het plan zijn geen auto’s (zichtbaar) terug te vinden. Voor een uitgebreidere toelichting kijk je bij het plan.

bestemmingsplan in drie stappen

De website is uitgebreid met een interactieve plankaart en nieuwe beelden van Nieuwe Haven.

Planning
Als de bestemmingsplanprocedure verloopt zoals wij verwachten starten we eind 2022 met de verkoop van de elf eengezinswoningen in het plandeel Vloot. Vanaf september kunnen we je de voorlopige plannen laten zien met daarbij een koopsomindicatie. Binnenkort meer over de planning!