5 maart 2021
Geplaatst door TeamNieuweHavenDelft

Nieuwe Haven behoort tot het grotere gebied Schieoevers Noord. Dit gebied ligt aan beide oevers van de Schie, ten noorden van de Kruithuisbrug/N470. Schieoevers Noord is een bijzonder gebied in Delft, met een eigen karakter waar straks werken, wonen en recreatie gecombineerd worden.

In totaal moeten er over tien jaar binnen de deelgebieden Kabeldistrict en Delfts Schiekwartier (met daarin ons plan Nieuwe Haven) ruim 3.500 woningen en circa 1.250 arbeidsplaatsen gerealiseerd worden. Het deel Nieuwe Haven ligt tussen de Schie en de TU. Ten zuiden van de N470/Kruithuisbrug (Schieoevers Zuid) zijn latere ontwikkelingen gepland, gebaseerd op een succesvolle ontwikkeling van Schieoevers Noord.

Schieoevers Noord wordt een levendig, sociaal, cultureel divers, gezond en duurzaam gebied. Er moet plek komen voor woningen, voorzieningen, kantoren én voor innovatieve maakindustrie. Er moeten goede verbindingen komen. Vooral nieuwe mobiliteit zal hier de norm gaan worden. Een nieuwe stijl voor Delft, een uniek stukje stad in wording. Uiteraard zal Schieoevers worden ontwikkeld naar de laatste Delftse kennis en kunde op het gebied van energietransitie, klimaatadaptatie, biodiversiteit, schone mobiliteit en een circulaire economie.

Play video SchieOevers